Телефон за контакт

Лора Рашковa
Домашен телефон: (+41) 22 788 66 13
Мобилен телефон:  (+41) 78 609 28 90
Email адрес: lora.rachkova@gmail.com

При административни въпроси, моля свържете се с Пламена Парашкевова
Мобилен телефон: (+41) 79 961 45 84