След като днес приключиха с изучаването на всички букви и се запознаха с традициите на Гергьовден, децата от подготвителната група и първи клас правиха макети на гергьовски агънца.