WhatsApp Image 2023-06-02 at 14.04.51
Българското училище в Женева сформира нови групи за деца слабо владеещи български език.
Ако искате вашето дете да посещава училището следващата учебна година, моля попълнете формуляра за записване:
За повече информация ни пишете на info@bgschoolgeneva.ch