Съчинение на Михаил Мухлов, ученик от VІ клас

Всеки път, когато ходя по улиците, виждам бедни и омърлушени деца, протегнали ръце, за да получат някоя стотинка за хляб или вода. Седят пред витрините и си мечтаят за невъзможните за тях неща . Защо никой не им обръща внимание? Защо ги оставят сами в студа? Сами да се оправят с живота, да крадат за малко храна.
Войни, глад, бедност-това са само едни от причините за страданието на много деца. Тези деца са принудени да живеят или сами, или по улиците или дори затворени по детските домове. Някои от тези деца израстват като престъпници, други са травматизирани или имат проблеми със здравето.
Децата са най-уязвими в обществото, много хора могат да ги карат да работят, да ги изнасилват или да ги бият. В богатите държави положението е далеч по-добро отколкото в по-бедните , където това е сериозен проблем.Обикновено домовете за деца са затворени, мръсни и зле поддържани. За щастие има добри хора, които осиновяват тези деца и ги учат на нормален живот.
Има деца, които се чувстват ужасно у дома, мястото където би трябвало да са най-сигурни. Там ги бият, малтретират и тормозят.
Днес обаче има хора, които помагат на тези деца. Например Международната Организация на Труда (МОТ) въвежда забраната на детския труд. Фонд на обединените нации за децата (ФОНД-УНИЦЕФ) помага на децата по света и контролира спазването на техните права. Тези организации мислят тяхното добро и се опитват да ги спасят.
Дано след години вече няма деца по улиците и домовете. Родителите да преминават тестове преди раждане и домовете за деца да бъдат по-добре поддържани. Дано в Европа, Азия и Африка обществото да се грижи за своите деца.