Прожекция на художествено-документалният филм за Христо Ботев

Покана филм за Христо Ботев (2)