Oткрит урок на проф. д-р Николай Овчаров и проф. д-р Пламен Павлов (Октомври 2019)

Пред ученици и родители на 3 октомври 2019 г. в ПП-Женева, археологът проф. д-р Николай Овчаров и историкът проф. д-р Пламен Павлов изнесоха открит урок чрез аудиовизуална презентация „Мисия България“.

https://www.mfa.bg/embassies/switzerlandpr/news/23051