Формуляр за записване

за учебната 2021/2022г.

*задължителни полета

Забележка: В първи клас се записват деца, които навършват 7 години през 2021г. В съответствие с чл.8, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, в първи клас може да бъде записано и дете, което през 2021г. навършва 6 години, но при определени условия. В началото на учебната година ще бъде решено децата, ненавършващи 7 години до края на 2021г., дали ще учат в първи или в подготвителен клас.

Име, презиме и фамилия на ученика*

Дата на раждане*
(Ако формулярът не приема формата за дата дд.мм.гггг, моля опитайте с гггг-мм-дд . Това е необходимо поради разлика във Вашите персонални настройки)

Място на раждане (град)*

Клас, в който да бъде записан(а)

Име и фамилия на родител*

Адрес (местоживеене)*

Телефон за връзка

E-mail за връзка*

Със записването на детото си, заявявамe, че сме запознати с Правилника на училището и ще спазваме неговите правила.

(Ако до 48 часа след изпращането на формуляра не получите имейл с потвърждение на записването, моля свържете се с нас на bgschoolgeneva@gmail.com)