Колектив

Преподаватели:

Антоанета Желева (учител на началните класове от предучилищен до 4ти клас)
Моника Костова (учител по Български език и литература)
Светлин Стоянов (учител по география и история)

Светлин Стоянов (училищен ръководител)

Училищно настоятелство:

Евелина Ананиева

Геновева Ненова
Християна Топалова

Божана Кресак
Ирена Стефанова

Народни и модерни танци:

Станислава Гочева