Колектив

Училищен ръководител:

Антоанета Желева

Преподаватели:

Антоанета Желева (учител на началните класове – от предучилищен до 4-ти клас)
Моника Костова (учител по Български език и литература – от 5-ти до 12-ти клас, история и география)

Училищно настоятелство:

Евелина Ананиева
Недялка Дупчева
Петя Лилова
Андрей Маринов
Геновева Ненова
Маргарита Пировска
Росица Славчева

Народни и модерни танци:

Станислава Гочева