Телефони за контакт

Антоанета Желева (училищен ръководител и начален учител)
Мобилен телефон:  +41 77 470 73 99
Email адрес: tolyazheleva@abv.bg

При административни въпроси, моля пишете на bgschoolgeneva@gmail.com