Родителска среща на 14 септември за новата учебна 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Учебните занятия в Българското училище “Д-р Стамен Григоров“ към Постоянното представителство на РБългария в Женева ще започнат присъствено от 16 септември (сряда).

На 14 септември (понеделник) от 19.00 часаще се проведе родителска среща в голямата класна стая на училището, на която ще се приеме окончателната програма на учебните занятия по дни и часове и  ще се представят правилата за провеждане на учебните занятия при условията на COVID-19, които са съобразени с изискванията за швейцарските училища в кантон Женева. 

Родителите на новозаписаните ученици могат да дойдат в 18.30 часа, за да получат повече информация за училището, учебния процес, училищни такси и пр.

На  срещата ще имате възможност да обсъдите всички въпроси, които Ви интересуват, с учителите:

–      Антоанета Желева – начален учител;

–      Моника Костова – учител по всички предмети в горните класове и

–      Станислава Гочева-Средкова – ръководител на курсовете по танци като извънкласна дейност.

Използваме случая да Ви информираме, че г-жа Антоанета Желева ще бъде  училищен ръководител за учебната 2020-2021 година.

Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете на училищния имейл.

Поздрави,

Родителският съвет на Българското училище “Д-р Стамен Григоров”в Женева