Цели

 

  • Да знаем родния си език и да познаваме българската литература и история. Да можем по картата на България да открием нашите светини, нашето родно място, интересните географски, природни и туристически обекти.

  • Да разпространяваме българския език в голямото европейско семейство.

  • Да дадем възможност на младите български граждани да се адаптират лесно при евентуалното си завръщане в България, както и да имат постоянна връзка с родината си, с родния си език и традиции.

  • Да осигурим по-добри условия за работа и поощряване труда, полаган от учениците, техните родители и преподавателя, за съществуването на училището.