Учебници

В началото на всяка учебна година децата получават пълен комплект от учебници и работни тетрадки, по които ще работят през двата учебни срока. В края на годината следва те да бъдат върнати в добро състояние, а при загуба или повреда  родителите се ангажират или с възстановяването им или със заплащане на стойността им. При ненавременно записване, Училищното Ръководство не носи отговорност за предоставянето на учебници и с това следва да се ангажират родителите на детето.

Важно

Освен от учебници, Вашите деца ще се нуждаят и от някои допълнителни материали, списък на които може да намерите по-долу. Молим родителите да набавят необходимите според класа на детето консумативи преди началото на занятията.

Необходими тетрадки и допълнителни материали