Такси

Училищните такси за учебната 2020/2021 г. са както следва:

  • 300 шв. франка на учебен срок за едно дете

  • 500 шв. франка на учебен срок за две деца от едно семейство

Таксите могат да бъдат внесени наведнъж за цялата година или поотделно за всеки учебен срок, като на родителите се издава насрещен разходооправдателен документ. Онези родители, които се нуждаят от квитанция за работодателя си, моля уведомете ръководството предварително и уточнете езика, на който да бъде издадена тя.

В случай, че ученик се откаже да посещава училище, заплатената такса за текущия срок не се възстановява.