Ваканции

Ваканциите през учебната 2019/2020г. са две (Kоледна и Великденска), датите на които съвпадат с ваканциите в швейцарските училища. През останалото време има постоянни занятия!

holiday

Календар на неучебните дни:

  • Коледна ваканция 22.12.2019 – 05.01.2020

  • Великденска ваканция 09.04.2020 – 19.04.2020