Родителска среща за учебната 2018/2019г.

Родителската среща за учебната 2018/2019г. ще се проведе на
03.09.2018г. (понеделник) с начален час
18:30 часа
за родители на деца в подготвителен и първи клас
19:00 часа за родители на деца от 2ри до 12ти клас (и с участието на родителите от подготвителен и първи клас)
в класната стая (местоположение). Молим всички родители да присъстват, тъй като по време на родителската среща ще се изготви окончателния вариант на учебната програма и нанасянето на корекции на по-късен етап няма да бъде възможно.