Колектив

Преподаватели:

Петя Господинова (ръководител на училището и учител по история и география)
Антоанета Желева (учител на началните класове от предучилищен до 4ти клас)
Маргарита Кирилова (учител по Български език и литература)
Моника Костова (учител по Български език и литература)

Училищно настоятелство:

Евелина Ананиева
Християна Топалова
Силвия Томова
Божана Кресак
Ирена Стефанова

Народни и модерни танци:

Станислава Гочева