Формуляр за записване

(за нови ученици в училището)

Ученик


Моля, изпишете трите имена на ученика/ученичката на български език.


Моля, изпишете трите имена на ученика/ученичката и на латиница.Родител / настойник