Събития

мар.
11
пн
Родителска среща 11.03.2019г.
мар. 11 @ 18:30

На 11 март т.г. (понеделник) от 18.30 часа в голямата класна стая на училището ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

  1. Представяне на новия училищен ръководител – г-жа Поля Янкова.
  2. Представяне на измененията, направени от Родителския съвет в Правилника на училището през м. декември 2018 г., отнасящи се до функциите на Родителския съвет (РС) и на училищния ръководител. Одобряването им от родителите.
  3. Попълване на декларации за съгласие снимки и творби на учениците да се качват на Интернет страницата на училището (Анекс I на Правилника на училището)
  4. Представяне на проекта на Процедурни правила за работата на РС и приемането им от родителите.
  5. Представяне на Меморандума относно идеята на Родителския съвет за създаване на Асоциция, която да отговаря за управлението и развитието на училището, неговото обсъждане и гласуване от родителите.
  6. Срокове за плащане на училищната такса и възможности за родителите в затруднено финансово положение.
  7. Други – въпроси, поставени от родителите.

 

С оглед важността на въпросите, които ще бъдат разгледани на 11 март т.г., разчитаме на Вашето присъствие и участие в родителската среща.

Родителският съвет на Българското училище „Д-р Стамен Григоров“ при ПП на РБългария в Женева