Училищните такси за учебната 2022/2023 г. са както следва:

  • При едно дете-ученик от семейство – CHF325 за един учебен срок или CHF650 за година;
  • При второ дете-ученик от семейство – CHF275 за учебен срок за второ дете или CHF550 за година на второто дете (общо CHF1,200 за двете деца за учебната година);
  • При трето дете-ученик от семейство – CHF200 за учебен срок за трето дете или CHF400 за учебната година на трето дете (общо CHF1,600 за трите деца за учебната година).

Училището таксата може да се плати на две части в следните срокове:

  • За I срок до края на м. октомври 2022 г.
  • За II срок до края на м. февруари 2023 г.
  • За тези родители, за които това не би създало затруднения, насърчаваме плащането на таксата еднократно до края на м. октомври 2022.

В случай, че ученик се откаже да посещава училище, заплатената такса за текущия срок не се възстановява.

Плащане на таксата по банков път:

Име на сметка: Association des parents d’élèves de l’école bulgare “Dr Stamen Grigorov”
Номер на сметка: 15-750123-9
IBAN: CH56 0900 0000 1575 0123 9
BIC: POFICHBEXXX

 •