Обява за работа

28-ми Юни 2018

Търсим преподаватели

Българското училище „Д-р Стамен Григоров“ към Постоянното Представителство на Република България в Женева търси за учебната 2018-2019 г. преподаватели с квалификация учител и диплома по специалностите: начална училищна педагогика, Българска филология или друга свързана специалност.

Поради спецификата на училището и ограниченото финансиране се търсят кандидати, живеещи в Женева или близо до нея. Имайки предвид броя на учениците и факта, че те се обучават в смесени паралелки, заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Моля, изпращайте документите си (автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома) на български език в срок до 24-ти Август 2018 г. (включително) на следния адрес: bgschoolgeneva@gmail.com

След предварителен подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за училището, учебната програма по дни и класове, както и за нормативната база може да бъде намерена на Интернет сайта на училището (http://bgschoolgeneva.ch).