Управителен родителски съвет (УРС)

Недялка Дупчева

Председател на РС

Моника По

Финансист - касиер

Росица Славчева
Елица Георгиева
Виолета Демаж
Маргарита Пировска
Десислава Христова