Нашите Учители

Училищен ръководител

Антоанета Желева

Начален учител и ръководител допълнителна училищна дейност „Родолюбие“;

Моника Костова

Учител по Български език и литератураот V до XII клас и ръководител на подготвителна група за 4-5 годишни

Надежда Георгиева

Учител по История и География, начален учител и ръководител допълнителна училищна дейност „Родолюбие“

Станислава Гочева

Ръководител допълнителна училищна дейност „Народни и модерни танци“