Нашите Учители

Училищен ръководител

Антоанета Желева

Начален учител и ръководител допълнителна училищна дейност „Родолюбие“

Надежда Георгиева

Учител по История и География, начален учител и ръководител допълнителна училищна дейност „Родолюбие“

Елка Маринова

Начален учител и ръководител допълнителна училищна дейност „Родолюбие“

Анна Бончева

Учител по История и География

Гергана Бакалова

Начален учител

Станислава Гочева

Ръководител допълнителна училищна дейност „Народни и модерни танци“