Международен ученически конкурс

Приказки за киселото мляко

Организиран по повод 40 години от създаването на Българско училище "Д-р Стамен Григоров" Женева

Под егидата на  Постоянното представителство на Република България към ООН и други международни организации в Женева

С подкрепата на: Фондация „Д-р Стамен Григоров“ България ♦ Асоциация за българско образование, култура и традиции „Д-р Стамен Григоров“ Женева ♦ Галерия Blitz Artco Женева  

Цел на конкурса

 • Стимулиране на творческия потенциал на всички родолюбиви българчета в училищна и предучилищна възраст. Да се насърчат творческите им способности и фантазия, да се предостави възможност за изява и развитие.
 • Съхраняване паметта за доктор Стамен Григоров – български микробиолог и лекар, описал бактерията Lactobacillus bulgaricus (Grigoroff, 1905) – микроорганизъм, предизвикващ образуване на българското кисело мляко.
 • Запознаване с процеса на млечнокиселата ферментация и превъзходните хранителни и диетични свойства на киселото мляко като хранителен продукт.

Категории

 • Литературно творчество (поезия и проза)
 • Изобразително изкуство (художествено произведение)

Участие

В конкурса могат да участват всички български деца и младежи на възраст до 19 години. Участниците ще бъдат разделени в следните възрастови категории:

 • Първа възрастова група: до 4 години;
 • Втора възрастова група: 5 до 7 години;
 • Трета възрастова група: 8 до 10 години;
 • Четвърта възрастова група: 11 до 15 години;
 • Пета възрастова група: 16 до 19 години.

Важно

 • Задължително е българското кисело мляко да участва като ключов елемент в творчеството, за да се подчертаят отличните качества на един от най-популярните символи на България.
 • Приемат се нови произведения, които не са публикувани и не са изпращани в други конкурси.
 • Всеки участник може да участва с една своя творба във всяка категория. Творбите, изпратени за участие в конкурса, не се връщат на автора. С попълването на приложения формуляр по образец, участниците дават съгласие техните творби да бъдат използвани в изложби, отпечатвани, публикувани от БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева.

Литературно произведение

Изисквания

 • Да бъде написано на български език;
 • До три страници, размер А4, шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5 с двустранно подравняване;
 • Ще се оценява съдържание, оригиналност, правопис.

Представяне

 • В електронен вид, формат PDF, JPG;
 • Придружено от попълнен формуляр за участие;
 • Да бъде изпратено не по-късно от 01 Май 2024 на електронен адрес stamen.grigorov@bgschoolgeneva.ch.

Жури

 • Анна Бончева, председател – преподавател в БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева;
 • Юлия Григорова – български филолог, журналист и PR специалист, внучка на д-р Стамен Григоров;
 • Лора Рашкова – български филолог, училищен ръководител на БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева 2005-2018;
 • Антоанета Желева – начален учител, училищен ръководител на БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева 2020-2023.

Художествено произведение

Изисквания

 • Няма ограничение за използваните техники и материали;
 • Ще се оценява композиция, оригиналност и техническо изпълнение.

Представяне

Рисунки и произведения с малки размери

⇒ да бъдат изпратени в оригинал по пощата не по-късно от 01 Май 2024 на адрес:

Anna Boncheva
Chem. Michée Chauderon 8A
1203 Genève

на гърба на произведенията да бъдат написани името и възрастта на автора;
придружени от попълнен формуляр за участие.

 

Обемни произведения или проекти, неподлежащи на транспортиране

⇒ да бъдат изпратени снимки или видео, показващи процеса на изработка и композицията на произведението, не по-късно от 01 Май 2024 на електронен адрес stamen.grigorov@bgschoolgeneva.ch;
⇒ придружени от попълнен формуляр за участие.

Жури

 • Анна Бончева, председател – преподавател в БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева;
 • Радиона Никова – вицепрезидент, Гилдия на жените към ООН в Женева;
 • Миглена Савова-Оклер – художник, реставратор, галерист, живее и работи в Женева;
 • Гергана Бакалова – художник, преподавател в БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева.

Награди

Във всяка категория ще бъдат излъчени по трима победители, които ще получат специални награди. Всички участници ще получат грамоти.

Обявяването на лауреатите от конкурса ще се състои на 16.06.2024 в Женева.

Изложби

Получените творби ще участват в изложба/и, които ще се проведат:

 • 16.06.2024 Празник на БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева
 • 29.06.2024 – Празник на киселото мляко, село Студен Извор, община Трън
 • 30.06-30.07.2024 – Музей на киселото мляко, село Студен Извор, община Трън
 • 23.01-26.01.2025 – Галерия Blitz Artco, Rue Michel-Chauvet 6, Женева

Кореспонденция и въпроси

Анна Бончева, ръководител на проект
stamen.grigorov@bgschoolgeneva.ch