брошура до 15 май-01

Българското училище „Д-р Стамен Григоров“ към Постоянното Представителство на Република България в Женева търси за учебната 2022-2023 г. преподаватели с диплома по специалностите: Предучилищна и Начална училищна педагогика, Българска филология, История, География или друга специалност от хуманитарния цикъл. 

Дава се предимство на кандидати, живеещи в Женева или в околностите, които притежават разрешение за работа в Швейцария. Заплащането се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и, поради малкия им брой, не може да бъде основен източник на доходи. Учебните часове се провеждат в сряда и събота за подготвителна група, начален и прогимназиален етап и вечер през седмицата – за гимназиална степен.

Моля, изпращайте документите си (автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома) на български език в срок до 15 май 2022 г. (включително) на адрес bgschoolgeneva@gmail.com

След предварителен подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за училището, примерна учебна програма по дни и класове за настоящата учебна година, както и за нормативната база може да бъде намерена на уеб страницата на училището.