Правилник на българското училище “Д-р Стамен Григоров” към Постоянното представителство на Република България към ООН и другите международни организации в Женева, последни изменения от 21ви декември 2018г.