Родителски съвет

Евелина Ананиева

Председател на РС

Петя Лилова

Финансист - касиер

Росица Славчева
Андрей Маринов
Геновева Ненова
Маргарита Пировска
Недялка Дупчева