Управителен родителски съвет (УРС)

Недялка Дупчева

Председател на РС

Петя Лилова

Финансист - касиер

Росица Славчева
Елица Георгиева
Моника По
Маргарита Пировска
Велина Мерджанска