Записване на нови ученици

(ако детето е вече ученик в нашето училище, записването за всяка следваща година става автоматично и няма нужда да попълвате формуляр)

За да запишете детето си в нашето училище е необходимо да попълните електронен формуляр и да го изпратите. Молим полета да се попълнят на латиница, с изключение на Вашите имена и тези на детето Ви. Те трябва да бъдат изписани на кирилица.

Потвърждение на записването ще получите най-късно до 48 часа след изпращането на формуляра. В случай, че не получите такова, моля свържете се с нас на имейл адрес info@bgschoolgeneva.ch.

Родителите, които нямат възможност да подадат електронно формуляра, могат да се свържат с представител на Училищното Ръководство за съдействие.

Правилник на училището

Формуляр за записване