Честит ден на Народните Будители! 
Бъдете здрави, щастливи и винаги жадни за знания!

Пердставяме ви са част от проектите на децата от Българското училище в Женева, които те специално подготвиха за този празник.